Search Stories

Pakavadee Deechuay

Graduated from School of Journalism with passion in electronic music, fashion and art. She's a co-founder of Tempobkk.com and a Music Content Editor of Redbull.com. For people of Bangkok underground party scene, she's known as a 'DJ WINKIEB' and a member of Modular Synthesizer band called '2626'.

ความสำเร็จของ GOLDEN TRIANGLE GROUP ผู้ผลิตกัญชา - กัญชง รายแรกของประเทศไทย
by 
winkieb

จากความหลงใหลสู่นักกีฬา Wakeskate กับ “ทิพย์ เพ็ญพายัพ”
by 
winkieb

กีฬาโต้คลื่นผ่านมุมมองการถ่ายภาพโดย Ken Yashiro
by 
winkieb

Hard Boy วงดนตรีร็อคที่ฉีกกฎจากกระแส Pop Culture
by 
winkieb

Ladiegoodman บทเพลงและงานศิลปะผ่านเลนส์ในฐานะผู้กำกับหญิงรุ่นใหม่
by 
winkieb

“In the Name of 90’s” คอลเลคชั่นเสื้อผ้าย้อนวัยของ บู้ วง Slur และ Safeplanet
by 
winkieb

More Rice Record Store พื้นที่ใหม่ของคนรักแผ่นเสียง
by 
winkieb

มีอะไรใน “Thai Tea” เจาะลึกซิงเกิ้ลแรกของ เบนจามิน วาร์นี และโปรดิวเซอร์ ZOL
by 
winkieb

‘แคมป์ปิ้ง’ มันเป็นกระแสหรือเป็น ‘คัลเจอร์’ ที่มีอยู่จริง?
by 
winkieb

ท่อง “ก. เอ๋ย ก.ไก่” กับ ZQUAD Records ซาวด์แบบไทยที่จะพลิกวงการฮิปฮอป
by 
winkieb

ZQUAD Records Brings a Fun Thai Flavor to Hip Hop
by 
winkieb

Adi แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยกับเสื้อผ้าแรงๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมวัยรุ่น
by 
winkieb

Culture
Adi: the Bold Thai Label that Takes Inspiration from Youth Culture
by 
winkieb

พูดคุยกับ DJ Sonny กว่า 20 ปีกับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยทางดนตรีที่น่าจดจำ
by 
winkieb

คุยกับสาวช่างสักสไตล์ Hand-Poke
by 
winkieb

Culture
The Girl with the Hand-Poked Tattoos
by 
winkieb

‘Silence is Violence’ บทกวีวิถีร็อคของตุล ไวฑูรเกียรติ
by 
winkieb

Culture
When Rock Turns into Poetry on Tul Waitoonkiat’s Silence is Violence
by 
winkieb

ดีไซน์เนอร์สัญชาติไทยคนแรกของ Louis Vuitton Paris
by 
winkieb

Culture
Louis Vuitton Paris’ First Thai Designer
by 
winkieb

Kramsakon เสน่ห์ผ้าย้อมครามสกลนคร
by 
winkieb