Daily Pickup

นวราตรี พ.ศ. 2565

ค่ำคืนนวราตรี งานแห่ประเพณีอันยิ่งใหญ่ชาวฮินดูจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม ในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีผู้ทรงต่อสู้กับอสูร เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยเชื่อกันว่าพระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ ปีนี้งานจัดท่ามกลางการรวมตัวของเหล่าศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสมากมายจากทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองด้วยขบวนแห่พระแม่และเหล่าเทวเทพ 8 ขบวน ตลอดเส้นทางถนนสีลมและสาธร มีการจัดโต๊ะบูชาเหล่าทวยเทพของผู้เลื่อมใสอย่างสวยงามอลังการ พร้อมพิธีกรรมบูชาทวยเทพ การร่ายรำ และเล่นดนตรีทั้งคืน ส่งพลังความศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้เลื่อมใสที่มาขอพรและเสริมโชคลาภกันอย่างล้นหลาม