Search Stories

Yasintorn Klinjumpa

ผู้ปกครองของแมวน้อยวัยต่อต้าน จิบเบียร์บ้างตามโอกาส จิบกาแฟดำเป็นครั้งคราว จิบน้ำเปล่าเป็นกิจวัตร เชื่อว่าสิ่งร้อยรัดผู้คนคือเรื่องราวและความหวัง