Art

Euro

Photography by Matthieu Lunard

[letsinfoup]

1. อะไรที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุด

การได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ได้อยู่กับครอบครัวและคนที่ฉันรัก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคภัยต่างๆ เกิดขึ้นกับตัวฉัน เท่านี้ ก็ทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขได้แล้ว 

2. ใครคือฮีโร่ของคุณ

ฮีโร่ของฉัน คือ พ่อของฉันเอง เพราะ พ่อของฉันเป็นคนที่ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ครอบครัว ทำให้ครอบครัวของฉันมีอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ ต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพื่อครอบครัว  คอยสังสอนฉันในทุกๆเรื่องและทำให้ฉันเติบโตเป็น Euro Sixtyfive ได้มาจนถึงในตอนนี้

3. คิดว่าคนเจนเนอเรชั่นตัวเองเป็นยังไง

เป็นกลุ่มคนสมัยใหม่ ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง คิดแตกต่างจากคนกลุ่มก่อนๆ กล้าคิดนอกกรอบและลงมือทำด้วยตัวเอง มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองสูง ว่าการทำสิ่งไหน จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สำหรับคนเจนเนอเรชั่นนี้

4. อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในสังคมรอบข้างบ้าง 

อยากเห็นการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในสังคมรอบข้างดีขึ้น การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น อยากให้คนที่อยู่ในสังคมรอบข้างของฉันมีความสุข ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ 

5. ในอีก 10 ปีข้างหน้า อยากเห็นอนาคตของตัวเองเป็นอย่างไร

อยากเห็นตัวเองมีครอบครัว มีอาชีพและหน้าที่การงานที่ดีและมั่งคง มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะมี ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถ ครอบครัว สิ่งของต่างๆที่เราใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองตั้งแต่เด็ก และสิ่งสุดท้าย มีคนที่เรารักและรักเราอยู่เคียงข้างตลอดไปครับ