Mr.S

Photography by Matthieu Lunard

[letsinfoup]

1. ตัวตนที่แท้จริงของคุณคือใคร

คนธรรมดา มีรสนิยม Latex Fetish

2. อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา (Alive) มากที่สุด

การได้ใส่ชุดที่ชอบ

3. นิยามคำว่า QUEER ของตัวเองคืออะไร

ความเป็นอิสระ

4. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับ QUEER ในเมืองไทยบ้าง

ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเอง ด้วยความเท่าเทียม และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

5. อีก 10 ข้างหน้าอยากเห็นอนาคตของตัวเองเป็นอย่างไร

มีความสุขกับสิ่งที่ชอบ ครอบครัว และคนรอบข้าง