WE ARE EQ

แถลงการณ์จาก Exotic Quixotic

เมื่อเราก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ เรากำลังเผชิญกับทางแยกที่สำคัญในการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของเรา การระบุตัวตนผ่านกลุ่มก้อนทางความคิด ขนบธรรมเนียม และศิลปะ มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปอย่างช้าๆ เรากำลัง "สูญเสียตัวเอง" ผู้คนเริ่มเสพความบันเทิงสั้นๆ เน้นความสนุกแต่ไม่มีแก่นสาร ขาดการตระหนักถึงคุณภาพของข้อมูล และความสำคัญของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของเราเอง ยุคสมัยที่รัฐละเลยการสนับสนุนด้านวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นเวลาสำคัญที่ควรสนับสนุน

“วัฒนธรรมคือการประกอบสร้างทางสังคม ทั้งดนตรี ศิลปะ กีฬา และแฟชั่น สิ่งเหล่านี้กำหนดวิธีการคิด ความสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะระบุตัวตน เสมือนสะพานเชื่อมของทุกเจนเนอเรชันที่มีความหลากหลาย”

วัฒนธรรมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างรากฐานทางสังคมของเรา และเราจำเป็นต้องสำรวจทุกแง่มุมของวัฒนธรรม เพื่อการสนับสนุนที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยการชุบชีวิตการสร้างวัฒนธรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราจะสนับสนุนให้ทุกคนจดจำที่มาของตัวเอง และสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ประกอบขึ้นกลายเป็นตัวตนของเรา

“เรามีความเชื่ออีกว่า อนาคตของวัฒนธรรมจะมีชีวิตอยู่และเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มดิจิทัล เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อพื้นที่ดิจิทัลและวัฒนธรรม เป็นการปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้”

Exotic Quixotic พื้นที่แห่งการเติบโตจุดตัดทางวัฒนธรรมและดิจิทัล มาพร้อมอัตลักษณ์ลักษณ์และข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจ และเคารพมัน ข้อมูลของเรามีรากฐานมาจากความถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน นี่คือจุดประสงค์ และกระบวนการทำงานของเรา

คน (People)

ผู้คนจากทุกมุมของสังคม

เราเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนจากทุกบริบทของสังคม นำเสนอเรื่องราวของคนที่ใช้ชีวิตแตกต่างและหลากหลาย เราเป็นตัวแทนของคนที่ใช้ชีวิตด้วยแรงผลักดันอย่างมีเป้าหมาย

มุมมอง (Perspective)

มุมมองใหม่กว่าเดิม

เรานำเสนอทุกมุมมองที่ใหม่และลึกซึ้ง ครอบคลุมจากเมืองสู่ชนบทเพื่อการก้าวข้ามอคติ นำไปสู่การยอมรับและเข้าใจกันอย่างแท้จริง

เรื่องราว (Story)

ทุกคนมีเรื่องเล่า

เราเชื่อว่าทุกคนต่างมีเรื่องเล่าของตัวเอง เราจึงนำเสนอเรื่องราวที่สร้างความสนใจ กระตุ้นให้คิดและเป็นข้อมูลความจริงที่สร้างสรรค์สังคม

“ทุกคนล้วนมีเรื่องราว” แม้เป็นเรื่องราวที่บางคนมองข้ามไป หรือแตกต่างจากแก่นกลางของวัฒนธรรมในสังคม แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคที่ปิดกั้นตัวตนจากโลกภายนอก ความแตกต่างคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้โลกใบนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

เราเปิดพื้นที่ให้กับความแตกต่าง รองรับเสียงของผู้คนที่หลากหลาย พร้อมเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่ ก้าวข้ามขีดจำกัดในโลกแบบเก่า เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับคนทุกเจนเนอเรชัน

คนรุ่นใหม่ที่พกพลังและความฝันอันเต็มเปี่ยม เราจะสนับสนุนมันให้เกิดขึ้นจริง เราพร้อมจุดประกายความสร้างสรรค์ เชื่อมต่อผู้คนจากทุกมุมของสังคม สร้างคอมมูนิตี้ทางสังคมรวมความแปลกใหม่ไว้ที่เดียวกัน เพื่อการเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่คนที่เดินตามหลังใคร แต่เป็นการก้าวเดินอย่างอิสระ พร้อมเปิดเผยตัวตน และปลดปล่อยพลังในตัวเอง

“เข้าใจความหลากหลายของผู้คน เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรรม พร้อมก้าวเดินและสนับสนุนทุกการเปลี่ยนแปลง เพราะเราคือมีเดียที่เชื่อมต่อทุกแง่มุมของสังคม Exotic Quixotic”