Culture

คนในครัว | เชฟหนุ่ม แห่ง Samuay & Sons

ทำความรู้จักกับ เชฟหนุ่ม เจ้าของ ’ซาหมวย แอนด์ ซันส์’ ร้านอาหารไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน และต่อยอดยกระดับให้วัตถุดิบในท้องถิ่นสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ โดยคงรักษาวัฒนธรรมไว้เพียงแค่เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง