Videos

'ขนมปัง' จากความชอบในวัยเด็ก สู่นักเลี้ยงสัตว์ EXOTIC PETS

จากความชอบในการดูสารคดีสัตว์ในวัยเด็ก และความหลงใหลในสัตว์เลื้อยคลานที่ค่อยๆ ซึมซับจากการทำอาชีพถ่ายรูปสัตว์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ สู่การเป็นนักเลี้ยงสัตว์ Exotic Pets เต็มตัวของ ‘ขนมปัง’ ที่เป็นมากกว่าเพียงงาน และความชอบส่วนตัว แต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปพร้อมๆ กับการเติบโตของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้