Culture

คนในครัว | รู้จัก "อีสานเบรคฟาสต์"

พาค้นหาคำตอบ ว่าคนอีสานกินอะไรเป็นอาหารเช้า โดยเชฟหนุ่ม แห่ง Samuay & Sons รู้จักกับ เชฟหนุ่ม เจ้าของ ’ซาหมวย แอนด์ ซันส์’ ร้านอาหารไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน ที่มีเรื่องราวของ ผู้คน วัฒนธรรมการกิน ฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง และต่อยอดยกระดับให้วัตถุดิบในท้องถิ่นสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ โดยคงรักษาวัฒนธรรมไว้เพียงแค่เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

📌 ดูเต็มๆ ได้ที่: https://youtu.be/CZKB9ke0sCM