สัมภาษณ์เพลงแรป สังคม และการเมือง กับ Rap Against Dictatorship

จาก "ประเทศกูมี" สู่เพลง "ปฏิรูป" แร็ปภาคต่อสุดเข้มข้นของประเด็นทางการเมืองและสังคมสุดร้อนแรงที่ไม่มีใครแซงพวกเขาเหล่านี้ RAP AGAINST DICTATORSHIP ศิลปินที่มีความชัดเจนในการสะท้อนมุมมองและตัวตน ผ่านท่อนแร็ปต่างๆ ร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมตอบทุกประเด็นคำถามของสังคมและการเมือง เพื่อความหวังที่จะเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้น