Search Stories

Kwanruethai Nakapaiboon

ตอนเด็กๆ พ่อเคยบอกว่าเราเหมือนดอกคุณนายตื่นสาย ตอนนั้นคิดว่าคงเพราะความตื่นสาย พอโตขึ้นมาถึงรู้ว่าดอกไม้ทุกดอกจะมีเวลาผลิบานของมัน รอเพียงแค่แสงแดดมาถึง