Daily Pickup

Working Women Empowerment

Photography by 85mm.str

ในขณะผู้คนชนชั้นกลางขึ้นไปกำลังเฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิงให้กับเดือนแห่งวันสตรีสากล แต่เราอาจจะหลงลืมไปว่ายังมีผู้หญิงอีกกลุ่มใน “ชนชั้นแรงงาน” ที่ถูกมองข้าม เรื่องผ้าอนามัยฟรี Free Nipple หรือแม้แต่สิทธิเลือกตั้ง ก็ดูจะเรื่องไกลตัวพวกเธอเสียเหลือเกินเมื่อเทียบกับการหาเลี้ยงปากท้องในแต่ละวัน เพราะเราไม่อยากให้หลงลืมหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง การขับเคลื่อนควรขยับไปพร้อมๆ กัน วันนี้เราขอให้พื้นที่และความสำคัญกับแรงงานหญิงที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมของไทย ให้ได้รับสิทธิ สวัสดิการ และศักดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกับผู้หญิงทุกๆ ท่านในเดือนแห่งวันสตรีสากลนี้