Art

ตามอ่านธีสิสสนุกๆ ว่าด้วยเรื่องเพลงลูกทุ่ง

Photo credit: rsiamonline

เพลงลูกทุ่ง นอกจะให้ความเพลิดเพลินในการฟังไปจนถึงแดนซ์กระหน่ำหรือม่วนหน้าฮ่านแล้ว เพลงลูกทุ่งยังเป็นบทบันทึกภาพสะท้อนของสังคมได้แต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร แฟชั่น ภาพลักษณ์ของเมืองและชนบท ไปจนถึงความเป็นผู้หญิง มาอ่านสิ่งที่น่าสนใจระหว่างบรรทัดในบทเพลงลูกทุ่งผ่านธีสิสที่ศึกษาเพลงลูกทุ่งในแต่ละแง่มุมกัน รับรองว่าสนุกไม่แพ้การฟัง

วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย
โดย พีรพงษ์ เคนทรภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วในวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย’ พีรพงษ์ เคนทรภักดิ์ จะพาเราไปสืบค้นดูว่าบรรดาเพลงรักลูงทุ่งทั้งหลายนั้นแฝงไปด้วยอุดมคติเรื่องความรักอย่างไรบ้าง ผ่านการพิจารณาเนื้อเพลง การใช้คำ สำนวน การเปรียบเปรย ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้เพลงลูกทุ่งที่หยิบยกมาทำการศึกษาในวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้จะถูกเรียกว่า ‘เพลงลูกทุ่งร่วมสมัย’ แล้วก็ตาม แต่ประเด็นที่ที่ยังพบในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยก็คือ ความรักที่ขึ้นอยู่กับเงินตราและชนชั้นทางสังคม อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเพลงลูกทุ่งมีการใช้คำหยาบคายอย่างไรบ้าง (ซึ่งเรามักจะนึกไม่ออก) แล้วสื่อความหมายอย่างไร ใครสนใจตามไปอ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มกัน

อ่านได้ที่ : http://202.28.34.124/dspace/bitstream/123456789/1242/1/60010180004.pdf

Photo credit: Sanook

บทบาทของผู้หญิงสามัญ ในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย
โดย ทับทิม ชัยชะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อวิทยานิพนธ์อาจจะทำให้ยังไม่เข้าใจ พูดง่ายๆ ก็คือผู้หญิงสมัยใหม่ที่สะท้อนออกมาในเพลงลูกทุ่งนั้นมีลักษณะอย่างไร ทับทิม ชัยชะนะ นำเอาเพลงลูกทุ่งของศิลปินหญิงกว่า 30 คน และศิลปินชายอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งร่วมสมัยมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าผู้หญิงสมัยใหม่ในเพลงลูกทุ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเช่นเดียวกัน ทั้งในแง่ความรัก ที่มีความ active มากกว่าจะ passive อย่างแต่ก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงพบมุมมองทัศนคติของการเป็นลูกสาว เป็นภรรยา เป็นแม่ (ที่ดี) เช่นเดียวกัน ใครสนใจประเด็นนี้ใครสนใจตามไปอ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มกันได้ 

อ่านได้ที่ : http://www.graduate.cmru.ac.th/core/km_file/458.pdf

เย็บจักรถักฝัน – แคท รัตติกาล【OFFICIAL MV】

https://www.youtube.com/watch?v=rt-zsJ0jNmQ

การสื่อสารภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา
โดย พันธกานต์ ทานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรามักจะได้ยินเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาว่าเป็นหญิงหรือชายจากชนบทเข้ามาทำงานในเมืองกรุงอยู่เสมอ และกลายเป็นภาพสะท้อนทั้งสิ่งที่คนชนบทมองเมืองหลวง ไปจนถึงการสร้างภาพคนชนบทในเมืองหลวงขึ้นมาอีกรอบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของ พันธกานต์ ทานนท์ จะพาเราไปสำรวจเพลงของตั๊กแตน ชลดา ที่มักกล่าวถึงการปรับตัวของผู้หญิงชนบทที่เข้ามาทํางานในเมืองหลวง สิ่งที่น่าสนใจของวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ก็คือ ในการวิเคราะห์บทเพลงแต่ละเพลงมันทำให้เราได้เห็นโครงสร้างของสังคมอย่างชัดเจน ที่สะท้อนผ่านบทเพลงของตั๊กแตน ชลดา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการย้ายถิ่นฐาน อำนาจการต่อรองของคนไร้การศึกษา และที่น่าสนใจก็คือการสัมภาษณ์ประกอบที่ทำให้เห็นว่าภาพตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นในเพลงนั้น มีทั้งจริงและไม่จริง

อ่านได้ที่ : http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5807010037_6930_4858.pdf

Photo credit: ตั๊กแตน ชลดา

บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต ของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ภาสพล โตหอมบุตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากนักร้องลูกทุ่งหญิง มาดูฝั่งนักร้องลูกทุ่งชายกันบ้าง โดยเฉพาะไมค์ ภิรมย์พร ศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงาน เพราะเพลงของเขานั้นบอกเล่าชีวิตของชนชั้นแรงงานในเมืองหลวงได้อย่างเข้าอกเข้าใจ โดยในวิยานิพนธ์ฉบับนี้ของภาสพล โตหอมบุตร ไม่เพียงพาไปดูภาพสะท้อนของชนชั้นแรงงานในเพลงของไมค์ ภิรมย์พร แต่ยังพาไปสำรวจในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม หรืออุดมคติที่ชนชั้นแรงงานมีต่อระบบทุน เช่น การทำบัตรเครดิต หรือการมองการประสบความสำเร็จในชีวิต การมองประเด็นเร่องการศึกษา ฯลฯ ใครสนใจประเด็นนี้ตามไปอ่านต่อกันได้

อ่านได้ที่ : http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Phassaphol.Toh.pdf

Photo credit: ไมค์ ภิริมย์พร

การประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยใหม่ในวรรณกรรมเพลงของจ๊ะ อาร์สยาม
อรบุษย์ บุษย์เพชรและพัชลินจ์ จีนนุ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ไม่ว่าคุณจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งหรือไม่ คุณต้องเคยได้ยินเพลงของจ๊ะ อาร์สยาม แน่นอน เพราะเพลง ‘คันหู’ ของจ๊ะ อาร์สยาม คือเพลงที่สร้างปรากฏการณ์พลิกวงการเพลงลูกทุ่งเลยทีเดียว ไม่เพียงแค่ความนิยมแต่ยังรวมไปถึงการทะลุทะลวงสิ่งต้องห้ามที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาเป็นเพลงกระแสหลักได้อย่างไม่มีใครคาดคิด และที่สำคัญก็คือ มันได้เปลี่ยนรูปแบบ มุมมอง และการเล่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งไปโดยสิ้นเชิง และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของ อรบุษย์ บุษย์เพชรและพัชลินจ์ จะพาเราไปดูผู้หญิงในเพลงของจ๊ะ อาร์สยามนั้น เป็นอย่างไร นอกจากเพลงคันหูที่เรารู้จักกันดี ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง

อ่านได้ที่ : https://www.hu.ac.th/conference/conference2021/Proceeding/doc/02%20HU/057-HU%20(P.328%20-%20341).pdf

Photo credit: rsiamonline