Psychedelic ศาสตร์แห่งความมึนเมาที่มีช่วยบำบัดรักษาจิต

(Artwork by Sharm Murugiah)

ไซคีเดลิค (Psychedelic) วัฒนธรรมย่อยยอดฮิตในช่วงปี ค.ศ. 1960 ที่นิยมความมึนเมา เคลิบเคลิ้ม ประสบการณ์หลอนประสาท ที่เป็นแรงบันดาลใจให้การแต่งกาย ศิลปะ และดนตรี  โดยเฉพาะดนตรีที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแขนงนี้ โดยมีวงร็อคในตำนานอย่าง The Door หรือ Pink Floyd เป็นผู้นำวงการไซคิเดลิค-ร็อค รวมไปถึงเหล่าบุพผาชนชาวฮิปปี้ ที่มักจะนิยมฟังดนตรีแนวไซคีเดลิค ไปพร้อมกับการเสพ LSD และ เห็ดเมา ดนตรีไซคีเดลิคจึงได้ชื่อว่าเป็นดนตรีแห่งความมึนเมา

สถาบัน Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) สถาบันวิจัยไม่แสวงผลกำไร มีวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้ไซคีเดลิคและกัญชาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้ในด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง 

งานวิจัยหนึ่งที่เขียนโดยทีมศึกษาจากสถาบัน MAPS เล่าให้ฟังถึงการใช้ศาสตร์ไซคีเดลิค มีการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัด แต่ไม่ได้มีการกำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าดนตรีแบบไหนเหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับสถานที่และผู้ที่เข้ารับการบำบัด โดยส่วนมากที่ถูกนำมาใช้จะเป็นดนตรีคลาสสิก ดนตรีพื้นบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ และแจ๊ส เพลงส่วนใหญ่ที่ใช้ในเซสชั่นช่วยทำให้เคลิบเคลิ้ม เป็นเพลงบรรเลง หรือถ้ามีเสียงร้องจะเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคย เพื่อให้เพลงไม่สื่อความหมายหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง 

ในการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยในผู้ป่วยที่ชอบดนตรีในกระบวนการจิตบำบัด จะมีการตอบสนองต่อการรรักษาอาการ และมีภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้น มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ชอบดนตรีในการบำบัดที่ผลลัพธ์ไม่ได้มีความคืบหน้ามากนัก และเมื่อใช้ดนตรีร่วมกับ LSD สร้างประสบการณ์หลอน ทำให้ผู้เข้าบำบัดมีการตอบสนองทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติ และถึงแม้ยังไม่ได้มีผลการทดลองทางการแพทย์อย่างชัดเจน แต่ก็มีรายงานผลการตอบสนองต่อการบำบัดจิตด้วยดนตรีว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง และมีส่วนทำให้ความทรงจำที่เลวร้ายของผู้ป่วยลดน้อยลง ทำให้ผู้คนสามารถเผชิญหน้ากับความทรงจำได้

ศาสตร์แห่งความมึนเมาเคลิบเคลิ้ม ไซคีเดลิค ไม่ใช่การนิยามโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพียงประเภทของดนตรีเท่านั้น แต่เป็นวัฒนธรรม วิธีการและศาสตร์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในทางวิทยาศาตร์ได้มากกว่าที่เคยรู้ ถึงขั้นมีสถาบันวิจัยที่ใช้ไซคีเดลิค เป็นแกนในการสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน มากกว่าแค่การมึนเมาเพื่อความบันเทิงอย่างไร้แก่นสาร

จะว่าไปแล้ว เราอาจจะนำวัฒนธรรมไซคีเดลิคนี้มาใช้เพื่อบำบัดผ่อนคลายในช่วงที่จิตใจเจอแต่สิ่งรบกวนก็ได้ สามารถเข้าไปใช้ดนตรีตัวอย่างที่ทางสถาบันใช้ในการบำบัดจิตได้ทาง Spotify ที่แปะลิ้งค์ไว้ให้ด้านล่างนี้ดู อาจจะช่วยหาวันเทาๆ ของคุณ กลายเป็นวันสบาย ปล่อยวางบ้างก็ได้

อ้างอิง

https://psychedelic.support/resources/psychedelic-assisted-psychotherapy-music/

https://maps.org/about

https://psychedelic.support/resources/how-to-join-psychedelic-clinical-trial/