OUR LOGO

Logo /ˈlōɡō/ อีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของแบรนด์ ผ่านสัญลักษณ์หรือการออกแบบ Exotic Quixotic ให้ความสำคัญและเวลากับกระบวนการนี้อยู่ซักพักใหญ่ จากข้อมูล การค้นคว้า การออกแบบ เผาไหม้ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ด้วยเปลวไฟของความสร้างสรรค์และความพลุ่งพล่านของ Jeanie Sriphiromrok เกิดเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยตัวตนและเรื่องราว ดังต่อไปนี้ 

แรงบันดาลใจ EQ Logo ของ Jeanie Sriphiromrok เกิดขึ้นมาจาก ‘ลายกระหนก’ ลวดลายของอุษาคเนย์อันเป็นมรดกมาจากอินเดีย ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดมาเป็นเวลานับพันปี แม่แบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะในดินแดนแถบนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการมองธรรมชาติ โดย ‘กระหนก' ในภาษาสันสกฤตแปลว่าหนาม ภายใต้การตีความของ Jeanie Sriphiromrok ยอดแหลมของกระหนกคือยอดของเปลวเพลิง ที่เป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความหลงใหลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ผ่านกระบวนการค้นหา ออกแบบ และพัฒนาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายและเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของ EQ และสื่อสารออกมาได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

แรงบันดาลใจที่มาจากความเรียบง่ายและเต็มไปด้วยอรรถประโยชน์ในแบบ Bauhaus ถูกนำมารวมเข้ากับเส้นสายในแบบร่วมสมัย แสดงถึงขอบข่ายของความสนใจและพื้นที่การทำงานที่กว้างขวางของ Exotic Quixotic แสดงถึงลักษณะพหุวัฒนธรรมในไทย พร้อมกับปรับรูปร่างของโลโก้ในแบบตัวเขียนที่แปลกตาให้น่าจดจำ

สัญลักษณ์ของดวงตาที่อยู่ตรงกลางได้เชื่อมโยง "e" และ “q" เข้าไว้ด้วยกัน ดวงตาของวิสัยทัศน์และวิทยาการผ่านมุมมองของภาพและจิตนาการ ความแหลมและโค้งมนของลายกนกเป็นสิ่งที่สอดประสานอยู่ในสัญลักษณ์ของ EQ แต่ถูกพลิกโฉมให้ร่วมสมัยเพื่อสอดรับความเป็นไทยรูปแบบใหม่ และแสดงถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่ไม่ได้มีแค่เพียงด้านเดียว เต็มไปด้วยเรื่องราวอีกมากพร้อมให้ผู้คนมาค้นพบ ดวงตาที่จุดกึ่งกลางของสัญลักษณ์ ถูกหล่อหลอมเป็นเลนส์ที่ใช้ในการมองโลก ดวงตาภายใต้สัญลักษณ์ EQ จึงเปรียบเสมือนดวงตาที่พร้อมเปิดรับมุมมองที่แปลกใหม่ ค้นหาและโอบรับความหลากหลายในสังคมไทย ดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยเปลวไฟพร้อมปลุกความกล้าหาญของทุกคนเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

“เพราะ Exotic คือความน่าสนใจและโดดเด่นที่มาจากความแปลกแยก เพราะ Quixotic คืออุดมคติที่ยืนอยู่เหนือความจริง หลอมรวมกันเป็นความน่าตื่นเต้นของโลกใบนี้ หลอมรวมกันเป็นสัญลักษณ์และตัวตนของ Exotic Quixotic”