Identity

#MyVoiceforTech - NúÚ P3A☭3 เสียงสะท้อนอีกด้านของเดือนไพร์ด กับความเหลื่อมล้ำที่นำหน้าการโอบรับ

#MyVoiceforTech: NúÚ P3A☭3 Explores Hidden Aspects of Pride Month

"ทุกๆ เดือนไพรด์เราจะรู้สึกเศร้าเสมอ เพราะธงรุ้งที่เห็นตามห้างนายทุนใหญ่ๆ คือธงแห่งความเหลื่อมล้ำ"

นี่คือเสียงส่วนหนึ่งของ 'นุพีช' (NúÚ P3A☭3) โปรดิวเซอร์เพลงและแฟชั่นดีไซน์เนอร์ที่ต้องการเป็นเสียงเพื่อบอกเล่าอีกด้านของการเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ ที่ไม่ใช่เดือนแห่งความสุขสำหรับเพศหลากหลายทุกคน และปัญหาที่ทุนนิยมสร้างความเหลื่อมล้ำมากกว่าโอบรับความหลากหลาย

เราเปิดบทสนทนาด้วยการพูดคุยแนะนำตัวกันเบื้องต้น เพื่อให้ได้รู้จักกับนุพีชมากขึ้นว่า ทำไมถึงสร้างแดร็ก persona นี้ขึ้นมา นุพีชเลยเริ่มเล่าถึงที่มาของการสร้างนี้ว่า

" ‘นุพีช’ เป็น self-creation ไม่ได้เป็นตัวตน นุพีชเป็นด้านหนึ่งของเรา ซึ่งเหมือนเป็น ‘Drag Persona’  เราสร้างนุพีชขึ้นมาเพราะชีวิตจริงมันมีหลายๆ เรื่องที่เราไม่กล้าพูด การเป็นนิรนามทำให้เรากล้าพูดโดยไม่กลัวกรอบสังคม ซึ่งนุพีชก็คือความภูมิใจของเราที่สามารถส่งเสียงได้หลายประเด็น”

เมื่อเราถามนุพีชว่า เดือนไพรด์นี้มีเสียงอะไรที่อยากส่งถึงกลุ่ม LGBTQ+ ในไทยบ้าง นุพีชก็เล่าว่าอยากส่งเสียงถึงความโศกเศร้าของเดือนไพรด์

"เรารู้สึกเศร้ากับทุกเดือนไพรด์เสมอ เพราะว่าสังคมที่มีไพรด์ ถึงจะเป็นสังคมที่หลากหลาย แต่มันก็ไม่ได้หลากหลายขนาดนั้น ก็ต้องเล่าย้อนไปว่างานไพรด์เกิดขึ้นมาเพราะอะไร จุดเริ่มต้นของไพรด์คือ 'Stonewall Riots 1969' เหตุการณ์นี้เป็นการอารยะขัดขืน ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการตั้งคำถามว่า 'เพศสามารถมีความหลากหลายหรือยืดหยุ่นได้ไหมในอเมริกา"

"ผลจากเหตุการณ์นั้นทำให้เรื่องเพศถูกพูดถึงในสังคมมากขึ้น ทำให้เกิดไพรด์พาเหรดขึ้นมาในเดือนมิถุนายน แล้วก็ค่อยๆ กลายมาเป็นเดือนไพรด์ หลังจากที่สังคมอเมริกาทำให้เพศหลากหลายเป็นเรื่องปกติแล้ว บริษัทใหญ่ๆ ก็เริ่มโอบรับอุดมการณ์ LGBTQ+ แต่ระบบทุนนิยมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเท่าเทียม มันสร้างบนความเหลื่อมล้ำจึงจะอยู่ได้” 

นุพีชได้เล่าถึงอุดมการณ์ของ LGBTQ+ ต่อว่า 

"เราเชื่อว่าอุดมการณ์ LGBTQ+ นี้ก็คือการทำให้เพศหายไปหรือเข้าสู่สังคม 'post-genderism' (สังคมยุติการนิยามเพศ) คือสังคมที่ไม่ต้องมาแบ่งแยกเพศว่าคนนี้เป็นเกย์ เป็นไบเซ็กชวล หรือเป็นทรานส์ ทุกคนแค่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่ง” 

ตัวอย่างปัญหาของทุนนิยมที่โอบรับความหลากหลายแบบปลอมๆ ทั้ง ‘Rainbow Captialism’ ที่บริษัทพยายามฟอกสีตัวเอง หากินสร้างรายได้จากกลุ่ม LGBTQ+ แต่ไม่ได้สนับสนุนอย่างแท้จริง และเรื่องลึกลับประจำเดือนมิถุนายนที่หลายบริษัทบริษัทหันมาติดธงรุ้ง ออกสินค้าฟอกสีตัวเองว่าสนับสนุน LGBTQ+ แต่พอผ่านเดือนไพรด์ไปก็ละเลยความหลากหลาย และยังสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นด้วย นุพีชได้เล่าถึงปัญหานี้เพิ่มเติมว่า

“บริษัทหลายบริษัทเข้ามาทำให้อุดมการณ์นี้เป็นสินค้า ทำให้ LGBTQ+ ต้องแข่งขันกันเองเพื่อขึ้นไปบนยอดพีระมิดของบริษัทต่างๆ เพื่อจะได้มีสิทธิมีเสียง ส่วนใหญ่คนในคอมมูนิตี้ที่จะได้ส่งเสียงออกไปนั้น ก็คือคนที่มีอภิสิทธิทางสังคม ซึ่งยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปอีก และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนไพรด์” 

นุพีชได้เล่าสรุปว่าโมเดลเหล่านี้ เป็นโมเดลที่ดีไซน์มาเพื่อเล่าแบบง่ายๆ ว่าบริษัทที่พูดเรื่องความหลากหลายนั้น แท้จริงแล้วกลับสร้างความเหลื่อมล้ำให้มากกว่าเดิม ด้วยการให้อภิสิทธิและให้เสียงแก่ LGBTQ+ เฉพาะกลุ่ม บางบริษัทเอาใจผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อแค่ขายสินค้า และยังสร้างกรอบการยอมรับอย่างมีเงื่อนไขในสังคม

ทั้งหมดนี้ทำให้การพูดถึงความหลากหลายกลายเป็นแค่เทรนด์ แต่ไม่นำไปสู่การร่วมมือเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำที่แท้จริง นุพีชได้เล่าปิดท้ายว่าไพรด์และความหลากหลายนั้นต้องไม่ลืมคนชายขอบหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“ทุกวันนี้ LGBTQ+ กลายเป็นเทรนด์ที่ทุกคนต้องออกมาพูดเสมอ แต่ไม่มีใครกลับไปคิดว่าในสังคมยังมีคนชายขอบอื่นๆ อย่าง ผู้พิการ คนผิวสี หรือ แรงงานอีสาน เราเลยรู้สึกเศร้าเสมอที่ทุกมิถุนายนก็จะเจอห้างนายทุนใหญ่ๆ แปะด้วยธงสีรุ้งเต็มไปหมด ธงรุ้งพวกนั้นคือธงแห่งความเหลื่อมล้ำ”

หากใครต้องการฟังเสียงของนุพีชที่เล่าถึงอีกมุมที่คาดไม่ถึงของเดือนไพรด์ ปัญหาทุนนิยมที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางเพศ เสียงของคนชายขอบที่ถูกละเลยในเดือนไพรด์ และทางออกของความเท่าเทียมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย สามารถรับฟังแบบจัดเต็มได้ที่นี่

“Every time Pride Month rolls around, I will always feel sad to see rainbow flags at all these shopping malls because they represent inequality.”

For NúÚ P3A☭3, a music producer and fashion designer, Pride Month celebrations are often not about true inclusivity. They unfurl the profound societal struggles rooted in inequality, often stemming from the effects of capitalism.

Who is NúÚ P3A☭3?

“NúÚ P3A☭3 is my creation rather than a completely separate identity. It’s a facet of who I am, much like a drag persona. I become NúÚ P3A☭3 because in real life, there are many things I’m not quite ready to talk about openly. Using this pseudonym gives me the strength to share my thoughts without worrying about how society might react. For me, NúÚ P3A☭3 represents my sense of pride, enabling me to speak up about important issues using my own voice.”

Do you have any message for the LGBT+ community during this Pride Month?

“I always feel a twinge of sadness every Pride Month. It’s because even in societies that are all about embracing pride, the diversity isn’t always as ‘diverse’ as it seems. It’s important to go back and think about why Pride events started in the first place. It all began with the Stonewall Riots of 1969, a pivotal moment that sparked a big change in culture and got people asking, ‘Can gender really be diverse and flexible in America?’”

“That’s when Pride parades kicked off in June, slowly evolving into what we now call Pride Month. As American society started becoming more accepting of different gender identities, big companies also started jumping on board to support LGBTQ+ inclusivity. But you know, the thing is, the whole capitalist system wasn’t really designed for fairness. It's built on this unequal foundation, which is why there’s still so much inequality today.”

“I think this LGBTQ+ movement is really nudging us towards a society where gender matters less. Or maybe even heading into a ‘post-gender’ kind of world where there’s no need to label people as gay, bisexual, or transgender anymore. Instead, everyone just lives their life as a human being.”

A notable issue within capitalist support for diversity is what’s known as ‘Rainbow Capitalism.’ In this scenario, companies try to showcase their inclusivity by adopting rainbow symbolism, essentially leveraging the LGBTQ+ community for profit, all while not truly providing authentic support. Many companies go so far as to launch products during Pride month to demonstrate their backing of LGBTQ+ causes, only for that commitment to wane once the month is over. This often exacerbates the feeling of inequality even further.

“Many companies have turned this movement into a commodity, making LGBTQ+ individuals compete amongst themselves to climb the corporate ladder of different companies, just to have a voice and rights. In most cases, those within the community who are able to voice their concerns are often the ones with societal privilege. A cycle of inequaltiy persists. This is what happens during the Pride Month.”

NúÚ P3A☭3 further adds that companies discussing diversity often end up perpetuating even more inequality than before. They grant privileges and voices to the LGBTQ+ community selectively. Some companies only cater to gender diversity to sell products and establish conditional frameworks for acceptance in society.

All of this turns discussions of diversity into mere trends, without leading to collaborative efforts to genuinely tackle issues of inequality. 

“These days, LGBTQ+ has become a ‘trend’ that everyone has to talk about all the time. But nobody seems to think about the fact that there are still other marginalized groups in society, like people with disabilities, individuals of color, or laborers from Isaan. That’s why every time Pride Month rolls around, I will always feel sad to see rainbow flags at all these shopping malls because they represent inequality.”

For those intrigued by an alternative perspective on Pride Month, one that uncovers the lesser-known facets of the rainbow-hued celebrations, check out the full interview with NúÚ P3A☭3 below.