‘Crystal Healing’ ฮีลลิ่งด้วยพลังของหินจากธรรมชาติ

หินอัญมณี (Crystals) ต่างๆ เป็นหินที่มีพลังธาตุจะธรรมชาติที่มากกว่าเป็นเครื่องประดับและมันไม่ใช่วัตถุนำโชค ในวัฒนธรรมการรักษา ‘Crystal Healing’ ที่กำลังมาแรงมากๆ สำหรับคนยุคใหม่ที่สนใจการฮีลลิ่งทางจิตวิญญาณ แต่คริสตัลเหล่านี้นอกจากฮีลทางจิตวิญญาณแล้ว มันยังสามารถใช้ฮีลลิ่งอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวและฮีลจิตใจด้วยถ้าสามารถนำมันมาใช้ได้อย่างถูกวิธี บางคนอาจจะยังสงสัยว่า หินครัสตัลนี้นะจะมาฮีลลิ่งคนได้ มันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับร่างกายมนุษย์ ก่อนอื่นก็ต้องชวนทำความรู้จัก ‘จักระ’ ศูนรวมพลังงานในร่างกายคนก่อนแล้วจึงจะเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับคริสตัลได้อย่างไร 

จักระ’ เป็นคำจากภาษาสันสกฤติที่แปลว่า ‘วงล้อ’ หรือ ‘วัฏจักรแห่งชีวิต’ หมายถึง ศูนรวมพลังงานที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรา ถ้าหากจักระในร่างกายคนไม่สมดุลก็จะเกิดความผิดปกติต่อร่างกายได้ จักระ ในร่างกายคนสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 จักระ ซึ่งในแต่ละจุดนี้สามารถใช้คริสตัลฮีลลิ่งอาการผิดปกติต่างๆ ได้ตามพลังงานธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในคริสตัล 

1. มูลธารจักระ  (Muladhara - Root Chakra) คือจักระแห่งความมั่นคง มีสีแดง จุดนี้อยู่ปลายสุดของกระดูกก้นกบ เป็นพื้นฐานของความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ถ้าหากจักระนี้ไม่สมดุล ก็จะมีความวิตกกังวล ปวดตัว/หลังส่วนล่าง คอนโทรลปัสสาวะฉี่ยาก ถ้าจักระนี้สมดุลก็จะมีความมั่นคงในตัวเองและไม่วิตกกังวล วิธีปรับสมดุลจักระนี้คือการใช้ หินคริสตัลสีแดงและสีดำที่มีพลังงานช่วยสร้างความมั่นคงอย่าง 'Red Agate' หรือ 'Tiger Eye' 

Photo credit: chakras.info

2. สวาธิษฐานจักระ (Svadhisthana - Sacral chakra) คือจักระความรู้สึกต่อความสัมพันธ์ของผู้คนรอบข้าง ตัวเชื่อมโยงระหว่างจิตกับกายที่มีสีส้มอยู่ตรง 2 นิ้วจากสะดือ ถ้าจักระนี้ไม่สมดุล หมดแพชชั่น ปวดหลัง น้ำตาลในเลือดต่ำ โลหิตจาง มีอารมณ์ทางเพศต่ำกว่าปกติ รู้สึกเบื่อหน่าย อยากเก็บตัว ถ้าหากสมดุลก็จะสามารถคอนเนคกับผู้อื่นได้ดี มีอารมณ์ที่เพศที่เหมาะสม เปิดรับอะไรใหม่ๆ มากขึ้น หินคริสตัลสีส้มที่ช่วยปรับสมดุลได้คือ 'Citrine' หรือ 'Orange Aventurine' 

Photo credit: chakras.info, reinomineral

3. มณีปุระจักระ (Manipura - Solar plexus chakra) คือจักระเรื่องความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและคอนเนคกับผู้อื่นได้มากขึ้น จักระนี้จะอยู่ตรงบริเวณเหนือสะดือ 2 นิ้วเป็นสีเหลืองธาตุไฟที่เกี่ยวกับ Self-Esteem ถ้าหากไม่สมดุลก็จะไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัวเอง ไม่มั่นใจ มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารและตับ ถ้าสมดุลก็จะพึ่งพอใจในตัวเอง หินสีเหลืองที่มีพลังช่วยปรับสมดุลได้คือ 'Citrine' หรือ 'Amber'

Photo credit: crystallinecreatures, artofamber

4. อนาหตะจักระ (Anahata - Heart chakra ) คือจักระหัวใจ ความรักที่อยู่ตรงกลางหน้าอกเป็นจุดสีเขียวที่เกี่ยวข้องเรื่องความรัก ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ถ้าจักระตรงนี้ไม่สมดุลก็จะมีความรู้สึกต้านด้าน ไม่อินกับใคร ปิดใจ ไม่คอนเนคกับผู้อื่นและไม่เห็นใจตัวเอง ถ้าสมดุลก็จะเข้าใจ เห็นใจตัวเอง คอนเนคกับผู้คนอื่นได้มากขึ้น หินสีที่ช่วยจักระนี้คือ 'Rose Quartz' หรือ 'Green Aventurine'

Photo credit: essently, aliexpress

5. วิสุทธิจักระ (Vishuddha - Throat Chakra)  คือจักระแห่งการสื่อสารที่อยู่เหนือลำคอหรือกล่องเสียงที่มีสีฟ้า ถ้าไม่สมดุลก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร อาการเจ็บคอ ปัญหาทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับผิวหนัง ถ้าสมดุลดีก็จะสื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจกับผู้อื่นได้มากขึ้น สุขภาพทางช่องปากและการใช้เสียงดีปกติ หินสีฟ้าที่ช่วยได้คือ 'Aquarmarine' หรือ 'Lapis Lazuli'

Photo credit: neurotouch, rainbowbizhippyshop

6. อาชณะจักระ (Ajna - Third Eye Chakra)  คือจักระแห่งการรับรู้สิ่งที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงซึ่งสัมพันธ์กับจิต จุดนี้มีสีครามอยู่บริเวณกลางคิ้ว ถ้าหากไม่สมดุลก็จะมีปัญหาปวดหัว ปวดตา มีปัญหาทางการได้ยิน ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ ไม่ค่อยมีสมาธิ คิดหรือจินตนาการอะไรไม่ค่อยออก ถ้าสมดุลก็จะช่วยให้มองเห็น ทำความเข้าใจมีสมาธิกับสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น หินสีฟ้าที่ช่วยปรับสมดุลได้คือ ‘Lapis Lazuli’ หรือ ‘Labradolite’

Photo credit: crystalage, spellsandspirits

7. สหัสธารจักระ (Sahasrara - Crown Chakra) คือจักระมงกุฎดอกบัวที่คอยควบคุมทุกจักระในร่างกาย จักระนี้มีสีม่วงที่เป็นจุดรับพลังงานจักรวาลทั้งหมดและชาวฮินดูเชื่อว่ามันเป็นจักระสูงสุดที่ช่วยเชื่อมต่อกับเทพเจ้า/พลังศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหากมันไม่สมดุลก็จะมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง หูตาเซนซิทีฟกับสิ่งเร้า สมอง/ระบบประสาททำงานได้ไม่ดี ไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้ ไม่ค่อยมีสติ สมาธิ ปิดรับพลังงาน ปิดกั้นตัวเอง ถ้าสมดุลก็จะแยกแยะอะไรได้มีเหตุผลมากขึ้น มีสติ มีสมาธิ เปิดรับพลังงานได้ดี ถ้าพูดให้เห็นภาพชัดมันจะช่วยเรื่อง ‘Enlightenment’ ได้ หินสีม่วงจะช่วยปรับสมดุลจุดนี้ได้คือ ‘Amethyst’ หรือ ‘Clear Quartz’

Photo credit: neworkr, healingcrystals

วิธีคริสตัลฮีลลิ่ง คือการใช้พลังจากหินคริสตัลที่มีสีและธาตุแตกต่างกันไปมาฮีลลิ่งด้วยการวางคริสตัลบนร่างกาย (วางที่มือหรือบริเวณจักระที่ไม่สมดุลได้แล้วแต่จุดประสงค์) หลังจากนี้ก็ทำสมาธิค่อยๆ ซึมซับให้พลังงานธรรมชาติคริสตัลชำระล้างพลังงานให้ร่างกายสมดุล แต่สิ่งสำคัญคือการทำสมาธิแล้วนำพลังจากคริสตัลให้ถูกกับจุดจักระเพื่อฮีลลิ่ง และหลังการฮีลด้วยคริสตัลผู้ใช้ก็หมั่นชำระล้างพลัง ทำความสะอาดตามคำแนะนำของทางร้านคริสตัลตามเฉพาะของหินแต่ละหินด้วยเพื่อให้สามารถฮีลลิ่งให้ได้ผลที่สุด

** ในบทความเป็นตัวอย่างแค่บางหินเท่านั้นและเป็นข้อมูลเบื้องต้น ถ้าสนใจควรศึกษาเพิ่มเติม สอบถามร้านขายหินคริสตัลว่าหินนี้ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง แต่สิ่งสำคัญคือคริสตัลฮีลลิ่งคือการทำสมาธิเพื่อให้ฮีลลิ่งนั้นสามารถชำระล้างพลังงานให้สมดุลได้

อ้างอิง

Healthline: https://bit.ly/3z3VHZZ

Yogajournal: https://bit.ly/3z6bBTI